AB – ING OPTIMUM d.o.o.
Nova Krasa 70,
51250 Novi Vinodolski
Naš ured i polazna luka nalazi se u Novom Vinodolskom.
OIB: 61718020806

Mob: 00 385 (0) 95 556 83 99
00 385 (0) 91 769 27 08
Debora Jovanović, dipl.iur
rentaboatnovi@gmail.com