AB – ING OPTIMUM d.o.o.
Nova Krasa 70,
51250 Novi Vinodolski
Unser Büro und Abfahrtshafen befindet sich in Novi Vinodolski.
OIB: 61718020806